Оцінка земельних ділянок

Земельна ділянка - це поверхня землі, що має фіксовану площу, кордон, правовий статус, місце розташування і інші характеристики, які відображені в документах, що реєструють права на землю, а також занесені до Державного земельного кадастру.

Експертна оцінка землі може провадитися  у разі:

  • продажу земельної ділянки;
  • отримання кредиту в банку;
  • внесок до статутного капіталу;
  • прийняття спадку;
  • розподіл майна.

Звіт про оцінку земельної ділянки є юридичним документом . Оцінка землі завжди проводиться за станом на конкретну дату, як правило, це дата огляду ділянки нашим  оцінювачем.

Документи, які необхідно надати замовнику для проведення оцінки земельної ділянки:

  • правовстановлюючі документи (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про спадщину тощо);
  • державний акт на право власності.
  • Грошова оцінка землі буває двох видів:
  • експертна грошова оцінка землі, яка необхідна для визначення ринкової вартості ,  результатом такої роботи є звіт про оцінку земельної ділянки);
  • нормативна грошова оцінка землі, яка необхідна для визначення нормативної вартості (яка визначається місцевими органами земельних ресурсів і підтверджується відповідною довідкою про нормативну вартість).

У відношенні землі можна оцінити як вартість ділянки (на основі права власності), так і вартість інших прав - наприклад, визначити вартість права оренди (користування) ділянкою. Ринкова вартість права оренди земельної ділянки залежить від повноважень орендаря, наданих йому за договором оренди, строку дії договору оренди, наявності обтяжень та дозволеного використання земельної ділянки. Вартість права оренди також залежить від очікуваної величини та ймовірності отримання доходу від використання об'єкта оренди за певний період часу при найбільш ефективному його використанні.